A është i vlefshëm namazi i xhenazes nëse xhenazja ka qenë e vënë nga e prapa?

You are here: