“Gjaku i tyre është si gjaku jonë, fëmijët e tyre janë si fëmijët tanë”

You are here: