Në Rebstein të Zvicrës përkujtohet ditëlindja e Hazreti Muhammedit s.a.v.s.

You are here: