Në St.Gallen, seminar për Islamin me Shkollën e Policëve të pjesës lindore të Zvicrës

Me 20 mars, 2017, ditë e hanë, në xhaminë “El-Hidaje”, në St. Gallen, u mbajt seminari i radhës mbi Islamin me aspirantët e shkollës së Policëve nga qyteti i Amrizwilit, në të cilën shkollë marrin pjesë disa kantone të pjesës Lindore të Zvicrës. Ky seminar realizohet në bashkëpunim me organizatën Islame mbarështetërore, FIDS, e cila…

CHARTE

C H A R T E Les Albanais appartiennent à deux religions : musulmane et chrétienne, respectivement à quatre grandes confessions : musulmane, catholique, orthodoxe et bektâchî. Un peuple qui pendant des siècles a cultivé le respect et l’harmonie religieuse. Seul peuple à majorité musulmane, qui a accueilli et protégé les juifs pendant la deuxième…

Die Charta

C H A R T A In Albanien werden zwei Religionen praktiziert: der Islam und das Christentum. Weiter gibt es vier Konfessionen: Muslime, Katholiken, Orthodoxe und Bektaschi. Während Jahrhunderten wurden in unserem Land der Respekt und das harmonische Zusammenleben zwischen den Religionen gepflegt. Albanien ist überdies das einzige Land mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit, das während…

Seminar me kryesitë e xhamive shqiptare në Zvicër

Në kuadër të bashkëpunimit midis Unionit të Imamëve Shqiptarë në Zvicër (UISHZ) dhe Qendrës Zvicerane për Islam dhe Shoqëri (SZIG) më 18 mars 2017 në xhaminë shqiptare në Regensdorf u zhvillua seminari i dytë, kësaj radhe me anëtarë të kryesive të xhamive shqiptare, me mbitemën “Shoqatat muslimane si aktore shoqërore – komunikimi dhe puna me…