CHARTE

C H A R T E Les Albanais appartiennent à deux religions : musulmane et chrétienne, respectivement à quatre grandes confessions : musulmane, catholique, orthodoxe et bektâchî. Un peuple qui pendant des siècles a cultivé le respect et l’harmonie religieuse. Seul peuple à majorité musulmane, qui a accueilli et protégé les juifs pendant la deuxième…

Die Charta

C H A R T A In Albanien werden zwei Religionen praktiziert: der Islam und das Christentum. Weiter gibt es vier Konfessionen: Muslime, Katholiken, Orthodoxe und Bektaschi. Während Jahrhunderten wurden in unserem Land der Respekt und das harmonische Zusammenleben zwischen den Religionen gepflegt. Albanien ist überdies das einzige Land mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit, das während…

Seminar me kryesitë e xhamive shqiptare në Zvicër

Në kuadër të bashkëpunimit midis Unionit të Imamëve Shqiptarë në Zvicër (UISHZ) dhe Qendrës Zvicerane për Islam dhe Shoqëri (SZIG) më 18 mars 2017 në xhaminë shqiptare në Regensdorf u zhvillua seminari i dytë, kësaj radhe me anëtarë të kryesive të xhamive shqiptare, me mbitemën “Shoqatat muslimane si aktore shoqërore – komunikimi dhe puna me…

Dua hatmeje nga talebetë e xhamisë El-Hidaje në qytetin e St. Gallenit

Të dielën, më 12.02.2017, pas faljes së namazit të drekës në xhaminë El-Hidaje, të qytetit të St. Gallen-it, u mbajt ceremonia e duasë së hatmes së dymbëdhjetë nxënësve të Mektebit të xhamisë. Në këtë solemnitet morrën pjesë një numër i madh xhematlinjsh, burra dhe gra, familjarë dhe farefis, sikur që ishin të pranishëm edhe hoxhallarë…