Rrymat selefiste dhe pikëpamjet e tyre lidhur me el-vela’ ve’l-bera’-në (lojalitetin dhe distancimin)

Autor: Joas Wagemakers Nga gjermanishtja: Rejhan Neziri 1. Hyrje Çdokush që tanimë e ka vizituar së paku një web faqe selefiste, ai duhet ta ketë kuptuar rëndësinë e “metodës” (menhexh sh. menahixh) në selefizëm. Me këtë nënkuptohet një shprehje e cila shënon zbatimin praktik të parimeve të besimit në fusha të ndryshme të jetës. Në…

Details