Die Charta

C H A R T A In Albanien werden zwei Religionen praktiziert: der Islam und das Christentum. Weiter gibt es vier Konfessionen: Muslime, Katholiken, Orthodoxe und Bektaschi. Während Jahrhunderten wurden in unserem Land der Respekt und das harmonische Zusammenleben zwischen den Religionen gepflegt. Albanien ist überdies das einzige Land mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit, das während…

Deklarata në shqip e nënshkruar midis UISHZ dhe BISHZ

D E K L A R A T Ë Shqiptarët si popull i lashtë në Evropë u takojnë dy besimeve fetare, atij musliman dhe të krishterë, respektivisht katër katër konfesioneve të mëdha : musliman, katolik, ortodoks dhe bektashi. Është një popull që ka kultivuar ndër shekuj respektin dhe harmoninë fetare. I vetmi popull i besimit…

Seminar me kryesitë e xhamive shqiptare në Zvicër

Në kuadër të bashkëpunimit midis Unionit të Imamëve Shqiptarë në Zvicër (UISHZ) dhe Qendrës Zvicerane për Islam dhe Shoqëri (SZIG) më 18 mars 2017 në xhaminë shqiptare në Regensdorf u zhvillua seminari i dytë, kësaj radhe me anëtarë të kryesive të xhamive shqiptare, me mbitemën “Shoqatat muslimane si aktore shoqërore – komunikimi dhe puna me…

Kurs mbi tri fetë monoteiste në Rorschach

Më 15 mars 2017 pata nderin të marr pjesë në një diskutim publik në kuadër të një kursi trajnues për mësuese dhe mësues të përgjithshëm dhe mësues të fesë krishtere nga rajoni i qytetit të St. Gallenit dhe Rorschachut që ishte organizuar nga dhe në hapësirat e Shkollës së Lartë Pedagogjike në Rorschach të kantonit…

Duaja e hatmes së grave nga xhamia El-Hidaje në St. Gallen

Më 11 mars 2017, e shtunë, pas namazit të akshamit, në xhaminë “El-Hidaje” në St. Gallen u mbajt një program me rastin e përmbylljes së leximit të Kur’anit (hatmes) nga ana e 11 grave në mësimin fetar të organizuar vetëm për gra të rritura pranë mektebit të xhamisë, nën kujdesin e mualimes Nazlije Memeti. Programi…