Gllarus: Tribunë fetare kushtuar natës së madhe të Israsë dhe Miraxhit

Në mbrëmjen e së shtunës, 22.04.2017, kryetari i UISHZ, Mr. Nehat Ismaili, së bashku me sekretarin, hfz. Mehas Alija, morën pjesë në Tribunën fetare të organizuar nga xhamia shqiptare në qytetin e Netstalit, Gllarus. Tribuna organizohej me rastin e natës së madhe të Israsë dhe Miraxhit. Kryetari, Nehat ef. Ismaili foli rreth pjesës së parë…

Çka pa i Dërguari i Allahut xh.sh. në qiell?

Dr.Bashkim Aliu I Dërguari i Allahut s.a.v.s. në këtë udhëtim nate që iu mundësua nga ana e Allahut të Madhërishëm, pa shumë gjëra të rëndësishme, e disa edhe e habitën. Bazuar në transmetimet e ndryshme që flasin për këtë udhëtim, do të përmendin disa nga ato gjëra që pa i Dërguari i Allahut s.a.v.s. në…

“Secili prej jush është pasqyrë për vëllanë e vetë”

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “E për sa u përket atyre që besuan dhe bënë vepra të mira, atyre u jap shpërblim të plotë. All-llahu nuk…

Sikur të dukeshin qëllimet, nuk do të dukeshin veprat

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “O ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me të krenuar e me ofendim siç bën ai që e jep…

Die Charta

C H A R T A In Albanien werden zwei Religionen praktiziert: der Islam und das Christentum. Weiter gibt es vier Konfessionen: Muslime, Katholiken, Orthodoxe und Bektaschi. Während Jahrhunderten wurden in unserem Land der Respekt und das harmonische Zusammenleben zwischen den Religionen gepflegt. Albanien ist überdies das einzige Land mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit, das während…

Deklarata në shqip e nënshkruar midis UISHZ dhe BISHZ

D E K L A R A T Ë Shqiptarët si popull i lashtë në Evropë u takojnë dy besimeve fetare, atij musliman dhe të krishterë, respektivisht katër katër konfesioneve të mëdha : musliman, katolik, ortodoks dhe bektashi. Është një popull që ka kultivuar ndër shekuj respektin dhe harmoninë fetare. I vetmi popull i besimit…