Kurs mbi tri fetë monoteiste në Rorschach

Më 15 mars 2017 pata nderin të marr pjesë në një diskutim publik në kuadër të një kursi trajnues për mësuese dhe mësues të përgjithshëm dhe mësues të fesë krishtere nga rajoni i qytetit të St. Gallenit dhe Rorschachut që ishte organizuar nga dhe në hapësirat e Shkollës së Lartë Pedagogjike në Rorschach të kantonit…

Duaja e hatmes së grave nga xhamia El-Hidaje në St. Gallen

Më 11 mars 2017, e shtunë, pas namazit të akshamit, në xhaminë “El-Hidaje” në St. Gallen u mbajt një program me rastin e përmbylljes së leximit të Kur’anit (hatmes) nga ana e 11 grave në mësimin fetar të organizuar vetëm për gra të rritura pranë mektebit të xhamisë, nën kujdesin e mualimes Nazlije Memeti. Programi…