Gründungsversammlung des Dachverbandes der Albanisch-Islamischen Gemeinschaften in der Schweiz, Wahl der Führungsorgane

Am 10.12.2017 fand in den Räumlichkeiten der Wiler Moschee die Generalversammlung der Union der Albanischen Imame in der Schweiz (UAIS) statt. Dabei beschloss die UAIS ihre Transformation und schaffte so die Voraussetzungen für die Gründung des Dachverbandes der Albanischen Islamischen Gemeinschaften (DAIGS). Anschliessend wurde der DAIGS durch die Delegierten (Imame und Präsidenten bzw. Vorstandsmitglieder) aus…

Në Rebstein të Zvicrës përkujtohet ditëlindja e Hazreti Muhammedit s.a.v.s.

Më 03 dhjetor 2017, pasditën e së dielës, Bashkësia Islame „Al-Shems“ në Rebstein, (kantoni i St. Gallenit) të Zvicrës, organizoi një tribunë fetare, të gërshetuar me lexim Kurani, salavate, ligjerata, ilahi dhe pjesë të mevludit, kushtuar njeriut më të mirë dhe më të dashur të Allahut, Hazreti Muhammedit, s.a.v.s. Teologët që referuan në këtë tribunë…

Tribunë fetare në Xhaminë El-Hidaje, kushtuar Muhammedit a.s.

Me datë 02.12.2017, ditë e shtunë, në xhaminë El-Hidaje, në St. Gallen, u shënua Tribuna tradicionale kushtuar profetit Muhammed a.s. Tribunën e hapi imami i xhamisë El-Hidaje, hfz. Mehas Alija, i cili, fillimisht, tregoi për vlerën e kujtimit të Muhammedit a.s., sidomos në muajin e lindjes së tij, në muajin Rebiul-evvel, si dhe për rolin…

Dua hatmeje nga talebetë e xhamisë shqiptare në Regensdorf

Më 11 nëntor 2017, e shtunë, pas namazit të jacisë, në xhaminë shqiptere në Regensdorf, u mbajt një program me rastin e përmbylljes së leximit të Kur’anit (hatmesë) nga ana e 6 nxënesve që kanë ndjekur në Mektebin e xhamisë, nën kujdesin e hoxhës, Mr. Ferit Zeqirit. Si zakonisht, programin e filloi imami i xhamisë,…

Dua hatmeje nga talebetë e xhamisë shqiptare në Regensdorf

Më 11 nëntor 2017, e shtunë, pas namazit të jacisë, në xhaminë shqiptere në Regensdorf, u mbajt një program me rastin e përmbylljes së leximit të Kur’anit (hatmesë) nga ana e 6 nxënesve që kanë ndjekur në Mektebin e xhamisë, nën kujdesin e hoxhës, Mr. Ferit Zeqirit. Si zakonisht, programin e filloi imami i xhamisë,…