Dua hatmeje nga talebetë e xhamisë El-Hidaje në qytetin e St. Gallenit

Të dielën, më 12.02.2017, pas faljes së namazit të drekës në xhaminë El-Hidaje, të qytetit të St. Gallen-it, u mbajt ceremonia e duasë së hatmes së dymbëdhjetë nxënësve të Mektebit të xhamisë. Në këtë solemnitet morrën pjesë një numër i madh xhematlinjsh, burra dhe gra, familjarë dhe farefis, sikur që ishin të pranishëm edhe hoxhallarë…

Një hutbe në vend të urimit për Pavarësinë e Kosovës

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është prej All-llahut, madje edhe kur ju godet e keqja, ju vetëm te…

Seminar njëditor me imamët: “Radikalizimi dhe preventivat kundër tij”

Në kuadër të përfitimit të njohurive lidhur me temat aktuale që kanë të bëjnë me radikalizimin e të rinjëve në sfera të ndryshme të jetës, Unioni i Imamëve Shqiptarë dhe Universiteti i Freiburgut, gjatë fundjavës që po lëmë mbrapa, më 21 janar, 2017, organizuan seiminar njëditorë në lokalet e xhamisë në Regensdorf. Ky seminar kishte…