UISHZ transformohet në Union të Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër, zgjedhet kryesia e re

Me datë 10.12.2017, e diel, në xhaminë e Wilit, u mbajt Kuvendi i UISHZ-së, me ç’rast u miratua vendimi për transformimin e UISHZ-së në një Union të Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër (UBISHZ), si dhe u zgjodh kryesia e re. Ky takim u mbajt në prezencë të një numri të madh delegatësh, përfshirë kryetarë dhe…

Details

A lejohet gënjeshtra në kampanjë zgjedhore?

Në zgjedhje, qofshin parlamentare apo komunale, garojnë edhe kandidatë të cilët njihen si fetarë. Me këtë kam për qëllim se shkojnë në xhami, agjërojnë dhe i kryejnë detyrat fetare. Tash parashtrohet pyetja: A mund që këta kandidatë, qëllimisht, të mos e thonë të vërtetën nëpër kampanja, ngase ndryshe nuk mund t’i përfitojnë votuesit? Nëse e…

Details

Një pasqyrë e shkurtër mbi historikun e Tefsirit

Hfz. Mehas Alija Definicioni i Tefsirit Tefsiri (rrjedh nga fjala arabe “fesrun” – që donë të thotë: komentim, të sqarosh…) është shkencë e cila merret me interpretimin e Kur’anit. Zerkeshiu shkencën e Tefsirit e definon si: “Shkencë, nëpërmjet së cilës, kuptohet Libri i Allahut i dërguar Muhammedit a.s., shpjegohen kuptimet (domethëniet) e tij, si dhe…

Details