Muslimani është si uji, i dobishëm për të gjithë

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “Mos u ligështoni, dhe as mos u pikëlloni. Ju, gjithsesi, jeni më të lartë, nëse jeni besimtarë të vërtetë.” (Ali Imran,…

Seminar njëditor me imamët: “Radikalizimi dhe preventivat kundër tij”

Në kuadër të përfitimit të njohurive lidhur me temat aktuale që kanë të bëjnë me radikalizimin e të rinjëve në sfera të ndryshme të jetës, Unioni i Imamëve Shqiptarë dhe Universiteti i Freiburgut, gjatë fundjavës që po lëmë mbrapa, më 21 janar, 2017, organizuan seiminar njëditorë në lokalet e xhamisë në Regensdorf. Ky seminar kishte…

Intervistë me Mr. Rehan Nezirin në lidhje me debatin mbi lëndën e notit

Rehan Neziri është imam në Bashkësinë Islame Shqiptare në Kreuzlingen. Ai angazhohet si këshilltar në shkollat e qytetit kur janë në pyetje çështjet rreth Islamit. Ai nuk shpreh mirëkuptim për refuzimin e lëndës së notit. Thurgauer Zeitung, 12 janar 2017 Z. Neziri, a ndodhin shpesh mospajtime midis rregullave të shkollës dhe atyre të Kur’anit? Në…