Porositë e larta të sures El-Huxhuratë

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbulimin e…

Gllarus: Tribunë fetare kushtuar natës së madhe të Israsë dhe Miraxhit

Në mbrëmjen e së shtunës, 22.04.2017, kryetari i UISHZ, Mr. Nehat Ismaili, së bashku me sekretarin, hfz. Mehas Alija, morën pjesë në Tribunën fetare të organizuar nga xhamia shqiptare në qytetin e Netstalit, Gllarus. Tribuna organizohej me rastin e natës së madhe të Israsë dhe Miraxhit. Kryetari, Nehat ef. Ismaili foli rreth pjesës së parë…

Çka pa i Dërguari i Allahut xh.sh. në qiell?

Dr.Bashkim Aliu I Dërguari i Allahut s.a.v.s. në këtë udhëtim nate që iu mundësua nga ana e Allahut të Madhërishëm, pa shumë gjëra të rëndësishme, e disa edhe e habitën. Bazuar në transmetimet e ndryshme që flasin për këtë udhëtim, do të përmendin disa nga ato gjëra që pa i Dërguari i Allahut s.a.v.s. në…

“Secili prej jush është pasqyrë për vëllanë e vetë”

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “E për sa u përket atyre që besuan dhe bënë vepra të mira, atyre u jap shpërblim të plotë. All-llahu nuk…