Sikur të dukeshin qëllimet, nuk do të dukeshin veprat

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “O ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me të krenuar e me ofendim siç bën ai që e jep…

CHARTE

C H A R T E Les Albanais appartiennent à deux religions : musulmane et chrétienne, respectivement à quatre grandes confessions : musulmane, catholique, orthodoxe et bektâchî. Un peuple qui pendant des siècles a cultivé le respect et l’harmonie religieuse. Seul peuple à majorité musulmane, qui a accueilli et protégé les juifs pendant la deuxième…