REHAN NEZIRI thumb

Mr. Rehan ef. Neziri


 

Emri dhe mbiemri: Mr. Rejhan Neziri
Vendlindja: f. Tearcë, Tetovë
Viti i lindjes: 1972

Arsimimi:

– 8 vjet shkollën fillore në fshat (1979-1987),
– Shkollën e Mesme Islame, Medresenë “Isa Beu” në Shkup (1987-1991),
– Fakultetin Teologjik në Sarajevë (1991-1992), e braktis për shkak të luftës atje,
– Fakultetin Teologjik pranë Universitetit Uludag të Bursës, Turqi (1993-1998)

– Magjistraturën në Universitetin Uludag, Instituti i Shkencave Shoqërore, dega Sociologji e religjionit, (1998-2000), me temën “Jeta sociale dhe fetare në Tetovë dhe rrethinë”.

Gjendja civile: I martuar dhe baba i 3 fëmijëve

Gjuhë të huaja: maqedonisht, boshnjakisht, turqisht, arabisht, anglisht dhe gjermanisht

Përvojë pune:

– Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup, ligjërues i Historisë së Filozofisë dhe i Historisë së Filozofisë Islame (2001-2003),

– Imam në qytetin Kreuzlingen të Zvicrës (që nga viti 2003 – … ).

– Mësues i fesë islame në shkollat publike të Kreuzlingenit (2010 – …)

– Përkthyes zyrtar pranë Shoqatës “Verdi” në St. Gallen për gjuhët: shqip, maqedonisht dhe turqisht (2012 – …)

Punimet shkencore:

 1.  Bilal Hasanoviq, ILMUDDINI, përkthim nga boshnjakishtja, botoi: SHB “Furkan”, Shkup, 2000,
 2. Nexhib Fazëll Kësakyrek, TE KRIJOJ NJE NJERI (BIR ADAM YARATMAK), dramë, përkthim nga turqishtja, botoi: SHB ” Logos-A”, Shkup, 2003,
 3. Ahmed Hurshid, ISLAMI – Parimet dhe veçoritë kryesore (ISLAM – Basic Principles and Characteristics), përkthim nga anglishtja, botoi: BISh “Hëna e re”, Kreuzlingen, Zvicër, 2003.
 4. Rejhan Neziri, JETA FETARE NE TETOVE DHE RRETHINE, pjesa e katërt e punimit të magjistraturës, botoi: BISh “Hëna e re”, Kreuzlingen, Zvicër, 2003,
 5. Yakup Ustün, PEJGAMBERI YNE – MUHAMMEDI A.S. (MUHAMMAD, THE PROPHET), nga anglishtja: Ali Pajaziti dhe Rejhan Neziri, botoi: BISh “Hëna e re”, Kreuzlingen, Zvicër, 2003.
 6. Ismail Raxhi el-Faruki, TEWHIDI – Implikimet e tij mbi mendimin dhe jetën (AL-TAWHID: Its Implications for Thought and Life), përkthim nga anglishtja, botoi: SHB “Logos-A”, Shkup, 2003.
 7. Rejhan Neziri, ISLAMI DHE MUSLIMANET NE PERENDIM / ZVICER, Përmbledhje artikujsh, botoi: BISH “Hëna e re”, Kreuzlingen, Zvicër, 2004,
 8. Tarik Ramadan, TË JESH MYSLIMAN EVROPIAN (TO BE A EUROPEAN MUSLIM), nga anglishtja: Rejhan Neziri dhe Ali Pajaziti, botoi: SHB “Logos-A”, Shkup, 2011,
 9. 25 PYETJE PËR ISLAMIN, nga gjerm., SHB “Logos-A”, Shkup 2012,
 10. 25 PYETJE PËR GRUAN NË ISLAM, nga gjerm., SHB “Logos-A”, Shkup 2012.
 11. 25 PYETJE PËR MUHAMMEDIN A.S., nga gjerm., SHB “Logos-A”, Shkup 2012.
 12. Artikuj të ndryshëm nëpër revista e gazeta…,
 13. Përkthim i mbi njëzet filmave dokumentarë dhe artistikë me tematikë islame nga turqishtja në shqip.
 14. Përgjegjës i ueb faqes www.el-hikmeh.net

Email kontaktues: rneziri[at]gmail.com

Video Ligjëratat

Ë RINJTË MUSLIMANË NË PERËNDIM:

Pjesa e parë

Pjesa e dytë

Pjesa e tretë

Pjesa e katërt

PËRGATITJA PËR NË BOTËN TJETËR:

Pjesa e parë

Pjesa e dytë

Pjesa e tretë

SHTATË GRUPET E NJERËZVE NËN HIJEN E ALL-LLAHUT XH.SH.:

Pjesa e parë

Pjesa e dytë

Pjesa e tretë

I KËTILLË ISHTE MUHAMMEDI S.A.V.S.:

Pjesa e parë

Pjesa e dytë