Në Rebstein të Zvicrës përkujtohet ditëlindja e Hazreti Muhammedit s.a.v.s.

Më 03 dhjetor 2017, pasditën e së dielës, Bashkësia Islame „Al-Shems“ në Rebstein, (kantoni i St. Gallenit) të Zvicrës, organizoi një tribunë fetare, të gërshetuar me lexim Kurani, salavate, ligjerata, ilahi dhe pjesë të mevludit, kushtuar njeriut më të mirë dhe më të dashur të Allahut, Hazreti Muhammedit, s.a.v.s. Teologët që referuan në këtë tribunë…

Një pasqyrë e shkurtër mbi historikun e Tefsirit

Hfz. Mehas Alija Definicioni i Tefsirit Tefsiri (rrjedh nga fjala arabe “fesrun” – që donë të thotë: komentim, të sqarosh…) është shkencë e cila merret me interpretimin e Kur’anit. Zerkeshiu shkencën e Tefsirit e definon si: “Shkencë, nëpërmjet së cilës, kuptohet Libri i Allahut i dërguar Muhammedit a.s., shpjegohen kuptimet (domethëniet) e tij, si dhe…